Monday, January 25, 2010

PROGRAM 'INGATLAH ANAKKU' & ' CAKNA AGAMA'


PROGRAM : Ingatlah Anakku & Cakna Agama
OBJEKTIF : - Belajar membaca daripada peringkat asas hingga ke peringkat kefahaman (tinggi)

- Mengetahui perkara-perkara asas dalam bidang agama islam

SASARAN : Semua pelajar (terutamanya pelajar Pra -PMR )
GURU PEMBIMBING : Semua guru PPKIBP

TARGET : Dapat menguasai semua kemahiran sehingga akhir tahun


Buku Program 'Ingatlah Anakku' & 'Cakna Agama'


Program Membaca - Ingatlah Anakku


Bermula daripada peringkat asas


Peringkat Tinggi - Membaca Cerita /Karangan


Pemantauan setiap hari oleh guru dan ibu bapa menggunakan jadual pemantauan


Program belajar asas fardhu ain dan bacaan ayat-ayat lazim - Cakna Agama


Contoh isi kandungan program - Azan dan Iqamah


Surah-surah dan ayat lazim


No comments:

Post a Comment