Wednesday, April 22, 2009

SUMBANGAN UNTUK KEMPEN " POWER OF 10 CENT"Para pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran SMK Sultan Omar turut tidak ketinggalan dalam menjayakan kempen POWER OF 10 CENT.
Kempen ini dianjurkan oleh Universal Peace Federation Malaysia dan Bulan Sabit Merah Malaysia. "Power of 10 Cent" merupakan satu inisiatif murni bermatlamat membina sikap prihatin di kalangan pelajar terhadap keamanan dunia.

1 comment: